Dinitrofenol (DNP)

Dinitrofenol i pulverform

Dinitrofenol (DNP) er en organisk forbindelse som vil si at det inneholder grunnstoffet karbon. Det er et gult, krystallinsk fast stoff som har en søt, muggen lukt.

Dette er et middel som har blitt brukt av kroppsbyggere i flere ti år, for å slanke bort alt fettet i forbindelse med kroppsbyggerkonkurranser.

DNP påvirker stoffskiftet slik at det dannes store mengder varme i kroppen. Stoffet virker ved å «frikoble» varmeproduksjonen i kroppen. Det fører til at kroppstemperaturen stiger og livsfarlig opphetning kan oppstå. DNP hemmer produksjon av det energibærende molekylet ATP i celler med mitokondrier, ved å frikoble oksidativ fosforylering. I stedet for å danne ATP blir det kun produsert varme. Ved for høy dose kan brukeren få en dødelig kroppstemperatur på over 43 grader.

Det ingen tvil om at dette er et svært effektivt slankemiddel. Fettforbrenningen er normalt tilpasset kroppens behov, men her blir forbrenningen «frikoblet». Det vil si at forbrenningen blir mye høyere enn hva et normalt fungerende menneske trenger. Etter avsluttet bruk, kan det ta to uker før fettforbrenningen blir normailsert.

Den voldsomme varmeproduksjon kan fremkalle hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans. 

Selv små mengder DNP kan gi alvorlig forgiftning hos noen personer, fordi kroppens evne til å bryte ned DNP varierer. Det kan være spesielt farlig å bruke stoffet over flere dager fordi giften da hoper seg opp. 

Vanlige tegn på forgiftning er kraftig svetting, muskelsmerter, høy puls, høy feber og pustevansker.

Man risikerer rett og slett "å brenne opp innvendig".

 

Den molekylære formelen til Dinitrofenol