Arvestoffet DNA

Skjematisk fremstilling av DNA som viser dens struktur
Ilustrasjonsfoto: https://no.wikipedia.org/wiki/DNA

DNA er arvestoffet som finnes i alle celler. DNA består av små byggesteiner som kalles nukleotider, og har form som en lang og vridd stige som er bygget opp av to tråder. DNA tråden holdes sammen av kjemiske bindinger mellom et nukleotidpar.

Et nukleotid er et molekyl bestående av en nitrogenbase, et sukkermolekyl og en fosfatgruppe. Det finnes fire ulike varianter av nitrogenbasen. De fire ulike variantene kalles adenin, cytosin, thymin, og guanin. 

DNA kalles arvestoff fordi disse oppskriftene (nukleotidsekvensene) videreføres eller arves fra en generasjon til den neste. DNA er altså oppskriften på DEG.

Det er stor variasjon i hvordan vi responder på trening. Det ble foretatt en studie med i alt 585 deltakere hvor man undersøkte endringer i muskelstørrelse og muskelstyrke (1RM) etter et 23 ukers treningsprogram for den ene armen. Resultatene varierte med alt fra 2 til 59 prosent endring i muskelstørrelse. Muskelstyrken til deltakerne økte fra 0 til 250 prosent. Altså var det noen som ikke økte i muskelstyrke i det hele tatt. Det ble påvist at menn økte med 2.5 prosent mer i muskeltverrsnitt enn kvinner (Hubal et al, 2005).

Denne studien viser altså at det er en enorm forskjell i hvordan folk responderer på styrketrening. Forklaringen ligger i hvordan DNA er sammensatt hos den enkelte.

 

Kilder:

Hubal et al .(2005).Variability in muscle size and strength gain after unilateral resistance training. Med Sci Sports Exerc, 37(6), 964-72