Gener

Bildet av et gen
Ilustasjonsfoto:
https://no.wikipedia.org/wiki/Gen

Gener er oppskrifter for egenskaper hos levende organismer. Gener koder altså for egenskaper

Genet er en funksjonell enhet bestående av en sekvens nukleinsyrer som okkuperer et spesielt locus på et kromosom. Et gen er altså en avgrenset del av et kromosom, som kreves for produksjon av et funksjonelt produkt.

Som regel koder genet for et protein bestående av mange aminosyrer. Et gen kan også kode for et RNA molekyl. På den måten inneholder genene informasjon om hvordan celler bygges og vedlikeholdes