Winstrol

Den kjemiske formelen til Stanozolol

Virkestoffet i preparatet Winstro, er det anabole steroidet Stanozolol, som ble utviklet av det britiske firmaet Winthorp. Stanozolol ble registrert som legemiddel i USA i 1962 av firmaet Sterling under navnet Winstrol.

Stanozolol er en etterligning av det androgene hormonet dihydrotestosteron. Dihydrotestosteron dannes i perifert vev fra substratet testosteron ved hjelp av enzymet 5 alfa-reduktase. Dihydrotestosteron virker tre ganger så kraftig intracellulært sammenlignet med det mannlige kjønnshormonet testosteron.

Winstrol finnes både i tablettform og som injeksjonspreparat. I motsetning til de fleste injiserbare anabole steroider er ikke stanozolol foresteret. Preparatet ment for injeksjon selges derfor som en vannbasert suspensjon, som vil si en oppblanding av et finfordelt, men uoppløselig fast stoff i en væske. Størrelsen på kornene/partiklene avgjør hvor lang halveringstid steroidet får. Er partiklene store blir halveringstiden lengre. I Winstrol fra Zambon er pulveret veldig finkornet. Winstrol skiller seg i ampullen (sedimenterer) etter å ha stått stille en stund, og får et melkeaktig utseende ved ristning. Winstrol i injeksjonsform er svært hurtigvirkende. 

Stanozolol er blant de anabole steroider som er 17-alfa alkylerte. Det vil si at stanozolol molekylet har fått addert en akylgruppe (CH₃-) på karbonatom nummer 17. Alkylsubstitusjon forhindrer deaktivering av steroidet i leveren ved første-passasje metabolisme, fordi akylgruppen blokkerer (sterisk hindrer) for oksidasjon av 17b-hydroksylgruppen.

Den kjemiske modifiseringen av molekylet gjør at den i liten grad nedbrytes i leveren, og nettopp derfor kan den tas i tablettform, siden første passasje metabolisme ikke er et problem.

Konsekvensen blir at 17-alfa alkylerte anabole steroider sirkulerer i leveren i høye konsentrasjoner. Det er først og fremst i tablettform at stanozolol er leverskadelig .

Stanozolol omdannes ikke til det kvinnelige kjønnshormonet Østrogen. Derfor gir bruk ikke brystutvikling hos menn og heller ikke nevneverdig væskeansamling i kroppen.

Steroidet har vært populært å bruke blant kvinnelige kroppsbyggere. Dette fordi Stanozolol gir en sterk anabol effekt samtidig som det kun utøver en relativt svakt androgen virkning. Brukt i dopingdoser vil likevel kvinner kunne risikere androgene bivirkninger som økt kroppsbehåring, fet hud, mørkere stemme og klitorishypertrofi.

Ampuller med Winstrol