Anabole steroider

Kjemisk struktur av det naturlige anabole hormonet testosteron

Anabole steroider er et fellesnavn for syntetiske stoffer som har de samme virkningene i kroppen som naturlig testosteron. 

Anabole steroider er altså syntetiske steroidhormoner som er etterligninger av det mannlige kjønnshormonet testosteron. De to egenskapene som kjennetegner anabole steroider er en anabol eller vevsoppbyggende effekt og en androgen eller mannliggjørende effekt. Anabole steroider bygger opp muskulaturen ved stimulering av muskelproteiner i kroppen. 

Anabole steroider entrer blodet og binder seg til de intracellulære androgene reseptorene inne i cellen, og dermed endrer de cellens funksjon. Proteinsyntesen stimuleres til økt aktivitet, og samtidig synes det som at nitrogenopptaket i cellen øker. Økt proteinsyntese bidrar til den anabole effekten som er ønskelig ved bruk av anabole steroider.

I et forsøk gjort på mennesker så man at mRNA for androgenreseptoren økte etter en enkelt styrketreningsøkt 48 timer senere. Da var konsentrasjonen av mRNA for androgenreseptoren i muskelen vastus lateralis økt med 60-100 prosent. Altså bidrar styrketrening til økt dannelse av androgenreseptorer i muskulaturen.

Anabole steroider synes også å hemme det katabolske eller nedbrytende hormonet kortisol, fordi testosteron binder seg til kortisolreseptoren, noe som bidrar til redusert nedbryting av muskelceller og derfor økt muskelvekst.

Det har blitt hevdet at kroppsbyggere som bruker anabole steroider, har et ekstra stort proteinbehov. Faktum er likevel at anabole steroider også reduserer nedbrytningen av protein siden testosteron blokkerer kortisolreseptoren. Brukere av anabole steroider kan derfor faktisk klare seg med mindre protein i kosten enn den vanlige mannen i gata. Dette til tross for at de raskt øker i muskelmasse.

Androgene reseptorer hos kvinner vil også være mer følsomme for testosteron eller anabole steroider enn hos menn. Dette fordi hormonet testosteron nærmest er fraværende hos kvinner. Testosteronkonsentrasjonen hos menn varierer fra 12-40 nmol, mens den hos kvinner ligger mellom 0,3-2,8 nmol. Testosteronkonsentrasjonen i blodet er altså betydelig lavere hos kvinner enn hos menn. Svært få androgene reseptorer hos kvinner vil være mettet med androgener som testosteron. Man vil følgelig derfor kunne se en anabol effekt ved langt lavere doser av anabole steroider, brukt av kvinner, enn det menn må bruke for å få en anabol effekt.