Ortoreksi

Å slite med Ortoreksi vil si å ha et negativt, følelsesmessig og et selvskadende forhold til mat og kropp. Målet er ikke vektnedgang i seg selv som ved anoreksi. Drivkraften hos ortorektikeren er tanken om renhet. Maten skal være ren og sunn og fullstendig fri for tomme kalorier. Mennesker med ortoreksi styres altså av et sterkt og vedvarende ønske om å nå nye høyder innen kostperfeksjon. Ortoreksi er per i dag ikke en egen diagnose, men kommer inn under det som betegnes som uspesifikke spiseforstyrrelser.

Ortoreksi har blitt kaldt den fjerde spiseforstyrrelsen. Man blir fanget i et gradvis krympende univers av matvarer man selv ser på som lovlig å spise. Regler for inntak av mengde og type mat, blir ofte bare strengere og strenger å forholde seg til, etter hvert som tiden går.

Tanker rundt sunn og ren mat blir ofte et sentralt tema gjennom hele dagen. Det blir altoppslukende. Andre dimensjoner eller arenaer i livet får gradvis mindre plass. Livsstilen blir en måte å takle vanskelige følelser og tanker på. Å klare å følge kostregimet til punkt og prikke kan være ortorektikeren sin primære kilde til selvtillit, egenverdi og følelse av mening.

Fellesnevneren for både anoreksi og ortoreksi, er ønsket om en sterk og vedvarende kontroll. Man forsøker å skape orden i eget univers, ved hjelp konkrete og håndfaste ting, som mat og trening.