2. nov, 2018

Bakom bloggen

Denne bloggen er egentlig ment til å sette søkelyset på temaet kvinner og doping. Likevel, siden forbruket av dopingmidler er størst blant menn, vil det også være naturlig å belyse denne problematikken av og til.