2. des, 2018

Bakom bloggen

For å forstå hvorfor noen er villige til å gå så langt som å ty til dopingmidler i sine bestrebelser etter den perfekte kroppen, må vi søke kunnskap om hva som leder til disse valgene. Bak det spesielle skjuler det seg ofte allmennmenneskelige temaer, som savn, sinne og skam. For noen kvinner blir dopingmisbruket en forlenget arm av spiseforstyrrelsen, som de slet med i utgangspunktet. Mine litteraturanbefalinger søker en tverrfaglig tilnærming til fenomenet kvinner og doping.