Et livsfarlig valg

Illustrasjonsfoto: www.steroider.net.

Velkommen til bloggen om kvinner og doping. 

Noen vil uttrykke det som: "A reckless life with no reflections".

Eller at året på steroider var et dekadent, utsvevende og grenseløst liv".

"Å ikke lenger vite hva en pen kropp er".

Denne bloggen har som formål å kaste lys over tabubelagte temaer som doping og spiseforstyrrelser. Temaet som går igjen i denne bloggen er "Det kvelende rommet. Klikk på siden "Harde bud" for å lese sidene "Trangt rom 1, 2, 3, 4, 5 og 6".

Spise- og kroppsbildeforstyrrelser kan nettopp sammenlignes med et kvelende rom som innsnevrer, forringer og i ytterste konsekvens tar liv. Veien fra en kroppsbildeforstyrrelse til dopingbruk kan være kort. Vi blir alle hjernevasket hver dag av lekre retusjerte bilder som florerer på internett. Mange tyr til snarveier i jakten på den perfekte kroppen. Disse snarveiene har kostet mange dyrt. De sier alle i ettertid etter avsluttet dopingbruk, at det ikke var verdt det, med tanke på de alvorlige bivirkningene de fikk erfare.

Bloggserien "Det kvelende rommet" forteller historien om Sarah som begynte å eksperimentere med anabole steroider, etter å ha slitt med spiseforstyrrelser i mange år. Sarahs kropp ble bokstavelig talt hennes eget laboratorium. Hennes streben etter kontroll kom selv ut av kontroll. Det fikk fatale følger og løsningen ble etterhvert selve problemet. Bloggserien handler i bunn og grunn om den lange veien tilbake. Den knekte psyken hun satt igjen med, gjorde denne reisen nesten umulig. Hun sank dypere og dypere, og viste til slutt ikke lenger hva en pen kropp var.

Spiseforstyrrelser kan ses på som en form for utagering. Når dopingmidler inntas fortsetter imidlertid utageringen, bare i den andre enden av skalaen.​

For utenforstående kan livsstilen som ledsager spiseforstyrrelsen fremstå som en fattiggjøring av livet eller kanskje som et uttrykk for sjelens minimalisme. 

 

Sjekk ut den nyeste publiseringen om Sarah på siden "Trangt rom 6".

 

Ta gjerne kontakt med meg på min e-postadresse om du lurer på noe angående kvinner og dopingbruk. 

Mail adresse: Kvinner.doping2001@fighter2018.com 

 

Anabole steroider

Et livsfarlig valg