Når kroppsfokus blir sykelig og kropp betyr alt

Illustrasjonsfoto:
Photo by Brian Moss

Å se seg selv gjennom andre sine blikk

Det er bred vitenskapelig enighet om at fysisk aktivitet er sundt. Folk trener generelt for lite og spiser for mye i forhold til sitt energibehov. Likevel kan helsefokuset hos den enkelte av og til gå for langt. Jakten på den perfekte kroppen kan bli en besettelse. Mange av disse kvinnene som lever i en ortorektisk tilværelse, ser seg selv gjennom andre sine blikk. Kroppen blir templet som må tilbes fullt og helt. 

Det er ingen tvil om at eksponering for veltrente kropper i massemedia, spesielt hos unge jenter og kvinner, kan bidra til et uheldig kroppsfokus. 

 

Den fettfrie kvinnekroppen

Foto: shortpoint, shutterstock.com http://www.ntfe.no/i/2016/3/c-1